marnatonedreams (5)

Reglament

Reglament RELLEUS MARNATON eDreams 2022

 

Recordem a tots els participants la importància de respectar en tot moment  l’entorn que ens envolta i que col·laborem en la protecció d’aquest.

MARNATON demana l’ajuda de tots per no deixar petjada i deixar després de l’esdeveniment un espai millor del que ens hem trobat.

Com a nedador d’aigües obertes respecta i protegeix el medi ambient.

 1. Requisits dels participants
 • Podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat, federada o no.
 • Prova autoritzada per a nascuts en el 2006 i en endavant.
 • Tots els participants menors d’edat hauran de contactar amb l’organització a través de eventos@marnaton.com i aportar la següent documentació: autorització paterna o del seu tutor i mostrar un breu currículum esportiu, firmat pel seu entrenador/a, que mostrin que estan capacitats per realitzar la prova. Una vegada presentada la documentació, l’organització decidirà sota criteris tècnics si autoritza o no la participació del menor.
 • Conèixer i acceptar les condicions del present reglament.
 • Haver realitzat correctament tots els passos i requisits per a la inscripció.
 • Acceptar la descàrrega de responsabilitats i la declaració d’aptitud física que apareix en el formulari d’inscripció.
 • Tota la informació requerida en el procés d’inscripció haurà de ser certa. No responsabilitzant-se l’organització de les falsedats o errors que el participant faci constar en el moment d’inscriure’s.
 • La inscripció a la prova és personal e intransferible i suposa l’acceptació del present reglament.
 1. Inscripcions

L’inscripció només es realitza a través de la pàgina web de MARNATON (marnaton.com).

Els equips estaran formats per un màxim de 4 participants.

Termini d’inscripció: fins 10 dies abans de la data de la prova o una vegada s’arribi al límit de 100 equips.

Sense la confirmació per mail de l’organització l’equip no estarà oficialment inscrit encara que els participants ho hagin fet de manera individual.

Inclou:

 • Assegurança d’accidents.
 • Assistència mèdica durant la travessa (embarcacions amb personal de rescat) i a l’arribada (Hospital de campanya amb personal mèdic).
 • Avituallament a l’arribada.
 • Casquet de l’esdeveniment.
 • 1 xip per equip.
 • Guarda-roba.
 • Classificació i cronometratge amb xip.
 • Trofeus pels guanyadors de cada categoria.
 • Canvi de nom o de qualsevol membre de l’equip: només s’admetran fins 20 dies abans de la prova. L’organització cobrarà 10 € per aquesta gestió.
 • Canvi de prova: Sota cap circumstància s’admetran canvis d’una inscripció d’una prova per un altre, ni d’aquest any ni de la següent edició.
 • Anul·lació de la prova: si per condicions adverses o de força major alienes a l’organització, aquest es veu obligada a anul·lar prova o modificar el recorregut o horaris, no es retornarà en cap cas l’import de la inscripció. L’esdeveniment no es posposarà en una altra data ni es reemborsarà als participants l’import de la seva inscripció.
 • Límit de places: l’organització es reserva 5 places per compromisos amb els patrocinadors i col·laboradors. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places per motius de seguretat o d’altres motius que poden afectar el bon desenvolupament de la cursa. En qualsevol cas, aquesta modificació serà anunciada amb suficient antelació a la web i xarxes socials.
 1. Xip 
 • L’ús del xip és obligatori per poder participar en la prova.
 • El xip només podrà ser proporcionat per l’organització. El xip actuarà de testimoni en el moment del relleu pel que només hi haurà un sol xip per equip que marcarà els diferents parcials dels integrants.
 • En cas de pèrdua de xip l’equip no podrà aparèixer en les classificacions encara que aporti testimonis i/o material gràfic que demostri la seva posició i/o temps. Tampoc tindrà drets als premis absoluts o per categories.
 • És obligatori col·locar el xip en el turmell
 1. Lliurament de la bossa del nedador
 • Per recollir el dorsal, només serà imprescindible presentar el DNI, PASSAPORT o NIF d’almenys un dels inscrits de l’equip.
 • En el lliurament de dorsals s’ha de recollir: 4 casquets de natació de l’esdeveniment, 1 xip de l’equip, samarreta de l’esdeveniment (només pels participants que no hagin participat en la prova individual), swimbag guarda-roba.
 1. Guarda-roba

El nedador ha d’utilitzar la swimbag, identificada amb el seu nom d’equip, que li proporcioni l’organització per guardar les seves pertinences personals. La swimbag s’haurà de dipositar en el punt indicat per fer-ho abans de la sortida.

Per recuperar la bossa, custodiada per l’organització a la zona d’arribada, el nedador haurà de mostrar el casquet amb el seu número de dorsal.

Les bosses de guarda-roba estaran custodiades en tot moment. Però en cas de pèrdua d’objectes personals dels nedadors, l’organització no se’n farà responsable. Per evitar-ho, es prega no dipositar objectes de valor en les bosses de guarda-roba.

 1. Material tècnic obligatori

Tots els participants estan obligats a portar el següent material, que podrà ser verificat a la sortida i/o en qualsevol punt de la cursa.

Material obligatori:

 • Banyador.
 • Ulleres de natació.
 • Casquet de natació proporcionat per l’organització amb el seu número de dorsal.
 • Xip entregat per l’organització col·locat correctament (turmell).

L’organització aconsella portar, a més, el següent material:

 • Vaselina o oli per evitar ferides.
 • Crema solar, millor anti meduses.
 • Neoprè

L’organització podrà afegir algun tipus de material obligatori no inclòs en aquest apartat. En tal cas, aquest material serà notificat amb la suficient antelació als participants a través de la web o per correu electrònic.

 1. Sortida

Sortida conjunta.

Hi haurà un punt de control de xip i cronometratge a la sortida i un al finalitzar cada volta. El fet de no trepitjar la catifa en algun dels punts implicarà la desqualificació i per tant no aparèixer en les classificacions.

 1. Recorregut i abalisament

L’organització abalisarà el recorregut cada 200 m.

Pel bon desenvolupament de la prova, l’organització es reserva el dret de canviar l’abalisament i/o el recorregut total o parcialment, en cas que per corrents, meduses, onades i/o vent, s’hagi de modificar el recorregut original. Aquests canvis seran comunicats prèviament, durant el briefing.

 1. Embarcacions de suport i kayaks

Els nedadores seran custodiats per kayaks i embarcacions de suport amb  l’objectiu de garantitzar la seguretat dels nedadors.

 • Kayaks

Tots els kayaks estaran senyalitzats amb armilles de colors vius per facilitar l’orientació del nedador.

 • Embarcacions de suport

Les embarcacions de suport a motor, senyalitzats amb bandera BLAVA governaran respectant en tot moment una certa distància de seguretat. Hi haurà embarcacions de suport generals, per cobrir el seguiment de la travessa, així com embarcacions que comptaran amb tripulants especialitzats en el rescat i primers auxilis.

 1. Avituallament

Hi haurà avituallament sòlid i líquid al finalitzar la prova.

 1. Abandonaments

Si un participant decideix abandonar, aconsellem:

 1. Realitzar un senyal de socors, aixecant un o els dos braços.
 2. El kayak més proper li servirà de suport mentre espera ser evacuat.

L’organització es reserva el dret a obligar a un nedador a abandonar la prova:

 • Sempre que un nedador mostri senyals de fatiga extrema, deshidratació, hipotèrmia, ritme extremadament lent al nadar o presenti qualsevol símptoma anòmal que li impedeixi nedar amb normalitat.
 • Si el nedador incompleix qualsevol de les normes que regeixen aquest reglament (veure apartat desqualificacions).
 • Un cop esgotat el temps de tall reglamentari des de l’inici de la prova.
 1. Evacuació
 • En el cas de condicions adverses i/o de força major, l’organització es veurà obligada a anul·lar la prova procedint a l’evacuació de tots els participants.
 • En el cas que un participant hagi de ser evacuat, l’organització establirà un o més punts d’evacuació amb assistència sanitària en funció del recorregut.
 1. Penalitzacions
TIPUS DE FALTAPENALITZACIONS
Tirar residus en zones no habilitades o qualsevol mena de conducta no respectuosa amb el medi natural. 

Desqualificació

Conducta antiesportiva cap a altres participants o membres de l’organització.Desqualificació
Falta d’equipament obligatori.Desqualificació
Participar en la prova sense prèvia inscripció

 

Expulsió i prohibició de participar en futures edicions
Participar amb el dorsal d’un altre participantDesqualificació
No passar controls de xip obligatoris

(sortida, arribada, parcial si n’hi hagués)

Desqualificació
No seguir el recorregut marcat per l’organitzacióDesqualificació
Omissió d’auxili a una altra persona.Expulsió i prohibició de participar en futures edicions
Abandonament sense notificar-ho a l’organització.Prohibició de participar en futures edicions
No obeir ordres d’organitzadors o serveis sanitaris de control.Desqualificació
Pujar-se a una embarcació de suport, kayakDesqualificació
Excedir el temps màxim permèsDesqualificació i obligació d’abandonar i pujar a una embarcació de l’organització.

 

L’organització es reserva la potestat per sancionar les conductes no tipificades a l’anterior llistat de faltes que contravinguin les disposicions del present reglament.

 1. Modificació del recorregut o suspensió de la travessa.

Per causes de força major alienes a la seva voluntat l’organització es reserva el dret de suspendre, desviar, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o els recorreguts i avituallament de l’esdeveniment. (Veure PDF Plans alternatius).

Aquesta decisió es prendrà en comitè tècnic, consensuant amb les autoritats marítimes i dispositiu de seguretat, tenint en compte la seguretat. Així com respectant les condicions a les que es vegin sotmesos els permisos.

Poden ser motiu de pla B o anul·lació:

 1. Onada amb una alçada significativa de més de 0,8 metres
 2. Vents de més de 15 nusos (no ratxes)
 3. Visibilitat inferior a una milla nàutica
 4. Plaga de meduses
 5. Tempesta elèctrica
 6. Qualsevol que l’organització estimi que no garanteix la seguretat dels participants.

 

 1. Sistema de Classificació

En acabar la prova, els equips disposaran de mitja hora abans del lliurament de premis per a possibles modificacions i/o reclamacions sobre la classificació.

 • Esdeveniment

Cada equip es classificarà en base al temps que tardi l’equip a completar les 4 voltes al recorregut. No serà obligatori establir un ordre en les voltes o que tots els integrants realitzen les mateixes voltes. Senzillament hauran de completar-se les 4 voltes segons l’estratègia que més convingui a cada equip.

 • Categories 2022

Rebrà una medalla el primer equip classificat de cada categoria.

Les medalles de les categories es recolliran només durant el lliurament de premis de l’esdeveniment.

 • Equips Femenins (tots els participants han de ser dones)
 • Equips Masculins (tots els participants han de ser homes)
 • Equips Mixtes (almenys haurà de tenir un integrant de cada gènere)
 • Equips sense neoprè (tots els participants van sense neoprè, sense importar el gènere. Tampoc estarà permès material de flotació o banyadors trampa.)
 • Corporate (tots els integrants han de treballar a la mateixa empresa)
 1. Descàrrega de Responsabilitats i Declaració d’aptitud física
 • La inscripció a la prova implica l’acceptació de les normes i l’adequada preparació del participant per a la travessa, i que és conscient de la duresa de les condicions meteorològiques que es pot trobar en l’entorn on es disputa la prova. En aquest sentit, el participant eximeix a l’organització dels possibles problemes de salut derivats de la seva participació en la cursa.
 • Els participants inscrits en la prova entenen que participen voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat en la competició i per tant, exonera de tota responsabilitat a l’organització de la prova i convenen en no denunciar a l’entitat organitzadora, col·laboradors, patrocinadors i d’altres participants, així com tampoc iniciar cap reclamació de responsabilitat civil a les citades parts. A tals efectes, en el moment de la inscripció, el participant haurà de marcar la casella de acceptació de la descàrrega per formalitzar la inscripció.
 1. Modificació del reglament

En cas que l’organització ho consideri necessari, podrà modificar el present reglament. Les modificacions seran degudament comunicades als participants. La realització de la inscripció implica el reconeixement i l’acceptació del present reglament.

 1. Drets d’imatge

L’entitat organitzadora es reserva el dret a utilitzar qualsevol tipus de fotografia, filmació o gravació que faci, sempre que estigui relacionada amb la participació en l’esdeveniment. L’entitat organitzadora es reserva en exclusivitat el dret sobre la imatge de les proves MARNATON, així com l’explotació audiovisual, fotogràfica i periodística de la competició.

D’acord amb el que s’estableix a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem poden ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent.

Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar prèviament amb el consentiment exprés i per escrit de l’organització. En cas contrari, s’emprendran totes les accions legals que s’estimin pertinents.

 1. Protecció de dades

Protecció de dades. En compliment amb l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades 976/2016, MM MARNATON 2008, S.L. (en endavant MARNATON) amb CIF: B64835390, l’informem que les seves dades personals facilitades a través del formulari d’inscripció a la web: marnaton.com són incorporats en un fitxer automatitzat del qual és responsable MARNATON, amb la finalitat d’administrar i gestionar la seva participació en l’esdeveniment.

De qualsevol forma, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a tals efectes a MARNATON a través de l’adreça de correu eventos@marnaton.com.

[bucket id=”933″ title=”Icon footer”]