marnatonedreams (5)

Reglament

COPA MARNATON eDREAMS 2023

 

Les proves MARNATON eDreams es desenvolupen en entorns naturals de la costa privilegiada que en alguns trams poden formar part d’un Parc Natural i/o Reserva Integral. Recordem a tots els participants la importància de respectar en tot moment l’entorn que ens envolta i que col·laboren en la protecció d’aquest.

MARNATON demana l’ajuda de tots per no deixar cap petjada i deixar després de l’esdeveniment un espai millor del que ens hem trobat.

Com nadador d’aigües obertes respecta i protegeix el medi ambient. Comptem amb la teva col·laboració.

 

1. INSCRIPCIONS I REQUISITS DEL PARTICIPANTS

Podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat, federats o no, que es trobi en estat òptim de salut i convenientment entrenat per a la realització de la prova. La prova està autoritzada per a majors de 18 anys, nascuts a partir de 2005. Menors segons la distància, consultar durant el procés d’inscripció a l’Administrador de la web.

Haver realitzat correctament tots els passos i requisits per a la inscripció en els terminis corresponents. Tota la informació requerida en el procés d’inscripció haurà de ser veraç. No responsabilitzant-se l’organització de les falsedats o errors que el participant faci constar en el moment d’inscriure’s. La inscripció a la prova és personal i intransferible i només es pot realitzar a través d’aquesta web: https://marnaton.com.

La inscripció a l’esdeveniment esportiu seleccionat pel participant se sotmetrà a l’acceptació de l’Administrador d’aquesta web, que implica que el participant accepta els termes i condicions del Reglament de la prova organitzada.

Termini d’inscripció: 10 dies abans de la data de la prova o una vegada s’arribi al límit de participants.

Inclou:

   1. Assegurança d’accidents durant la prova.
   2. Assistència durant la travessa (embarcacions amb personal de rescat) i a l’arribada (Hospital de campanya amb personal mèdic).
   3. Avituallament durant la travessa i al finalitzar
   4. Casquet de l’esdeveniment.
   5. Samarreta de l’esdeveniment.
   6. Guarda-roba.
   7. Classificació i temps d’arribada amb xip.
   8. Trofeus pels guanyadors absoluts i medalles pels guanyadors de cada categoria.

 

 

Canvi de nom: només s’admetran fins a 12 dies abans de la prova. L’organització cobrarà 10€ per aquesta gestió.

 

Canvi de distància: només s’admetran fins a 12 dies abans de la prova, sempre que quedin places en la distància sol·licitada. En el cas de que l’import sigui inferior no es procedirà en cap cas a la devolució de la diferència. Però en el cas que l’import sigui superior si que es demanarà l’ingrès corresponent de la quantitat resultant.

 

Límit de places: l’organització es reserva 25 places per compromisos amb els patrocinadors i col·laboradors. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places per motius de seguretat o uns altres motius que poden afectar el bon desenvolupament de la cursa. En qualsevol cas, aquesta modificació serà anunciada amb suficient antelació a la web i a les xarxes socials.

 

COBERTURES assegurança d’accidents contractada per la organització: Reial Decret 849/1993, de 4 de juny

·      Assistència sanitària i medicoquirúrgica il·limitada, fins a 18 mesos.

·      Despeses de trasllat o evacuació fins al centre asistencial concertat il·limitades.

·      Despeses de material ortopèdic, fins a un 70%.

·      Tractaments de rehabilitació il·limitat, fins a un màxim de 18 mesos.

·      Indemnització per invalidesa absoluta i parcial a causa d’accident esportiu fins a 12.025€.

·      Indemnització per defunció com a conseqüència d’accident esportiu fins a 6015€.

 

2. DESISTIMENT O DEVOLUCIÓ: 

2.1 PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ O DESISTIMENT (Gestió de baixes): en cas que l’esdeveniment sigui cancel·lat, ajornat o hagi de modificar el seu recorregut per condicions adverses o de força major alienes a l’organització, en cap cas l’esdeveniment es posposarà a una altra data.

 

2.2 Només s’acceptaran DEVOLUCIONS o BAIXES D’INSCRIPCIÓ JUSTIFICADES, quan es comuniquin en els següents TERMINIS:

 • Comunicació de la baixa en la inscripció del participant a l’administrador de la pàgina web fins a, 2 mesos abans de la prova, amb dret a una devolució del 60% de l’import de la inscripció*

 

 • Per a cancel·lacions comunicades 1 mes abans de la prova, tindran dret a una devolució del 30% de l’import de la inscripció*

 

 • Per a cancel·lacions comunicades en el transcurs dels 30 dies abans de la prova, la quantia de la inscripció no serà reemborsable al participant, per motius de gestió en l’organització.

 

 • *L’import que es retornarà correspon al preu de la inscripció. En cap cas es retornarà l’import corresponent al % de les despeses de gestió.

 

 • L’Administrador de la web i organitzador de l’esdeveniment esportiu, ofereix un servei denominat, servei de devolució, per a garantir al participant la devolució de la quantia de la inscripció, que només es podrà contractar en el moment de la inscripció, no posteriorment.

 

2.3. SERVEI DE DEVOLUCIÓ: Aquest servei li garanteix la devolució del 100% de la inscripció (no dels complements o altres despeses derivades d’aquesta com a despeses de viatge, marxandatge, etc) sense importar el motiu de la cancel·lació  i sense haver de justificar el motiu o causa de la baixa ja sigui per: lesions, accidents, viatges, estudis o qualsevol altre motiu personal.

 

2.4. CONDICIONS DEL SERVEI DE DEVOLUCIÓ:
o La seva contractació només s’acceptarà si es realitza durant el procés de la inscripció (no una vegada tancat el registre).
o L’import del servei de devolució no és reemborsable.
o La durada del servei tindrà efecte des del moment del registre (prèvia confirmació de pagament) fins a 7 dies abans de l’esdeveniment per al qual s’ha contractat el servei.
o Per a executar el procés de devolució de la inscripció s’haurà d’enviar un mail a eventos@marnaton.com comunicant la baixa.
o La devolució de l’import es realitzarà a la mateixa targeta amb la qual es va efectuar el pagament de la inscripció.

2.5. REEMBORSAMENT A l’USUARI/CLIENT:
L’administrador de la pàgina web gestionarà la devolució de l’import de la inscripció, sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L’aplicació de la devolució en el compte o targeta del, USUARI, dependrà del sistema de pagament i l’entitat bancària emissora.

Per a procedir amb una devolució o baixa de la inscripció, s’han de seguir els següents passos. Haurà d’Informar al més aviat possible l’administrador de la pàgina web, i indicar que desitja causar baixa per a la prova seleccionada. La informació mitjançant correu electrònic a: eventos@marnaton.com.

 

3. XIP

L’ús del xip es obligatori per poder participar a la prova.

 • Xip blanc d’un sol ús i retornable: l’organització el facilitarà a un preu de 5 € (IVA inclòs).
 • Xip groc (Championchip). En el moment de la inscripció s’haurà de fer constar el número de registre en el formulari.

En cas de pèrdua de xip el participant no apareixerà en les classificacions encara que aporti testimonis i/o material gràfic que demostrin la seva posició i/o temps. Tampoc tindrà dret als premis absoluts o per categories. No s’acceptaran reclamacions en aquest sentit.

 

4. LLIURAMENT DE LA BOSSA DEL NEDADOR

Per recollir la bossa del nadador, serà imprescindible presentar el DNI, PASSAPORT o NIE de l’inscrit (original o fotocòpia). S’haurà de recollir en el lloc i horari assignat.

En el lliurament cada participant haurà de comprovar que a la seva bossa hi ha: casquet de natació de l’esdeveniment, xip (si no el té en propietat), samarreta de l’esdeveniment, etiqueta Guarda-roba.

 

5. GUARDA-ROBA 

El nedador ha d’utilitzar l’etiqueta, identificada amb el seu número de participant, que li proporcioni l’organització per guardar les seves pertinences personals. La bossa s’haurà de dipositar en el punt indicat per fer-ho abans de la sortida.

Per recuperar la bossa, custodiada per l’organització a la zona d’arribada, el nedador haurà de mostrar el seu número de participant.

Les bosses de guarda-roba estaran custodiades en tot moment. Però en cas de pèrdua d’objectes personals dels nedadors, l’organització no se’n farà responsable. Per evitar-ho, es prega no dipositar objectes de valor en les bosses de guarda-roba.

 

6. TRANSPORT 

El desplaçament dels nedadors des de la sortida fins a l’arribada, s’efectuarà abans de la competició mitjançant autobusos i/o embarcacions i/o caminant. Els horaris dels trasllats seran publicats e informats amb la deguda antelació en la web.

 

7. MATERIAL TÈCNIC OBLIGATORI 

Tots els participants estan obligats a portar el següent material, que podrà ser verificat a la sortida i/o en qualsevol punt de la cursa.

Material obligatori:

  • Banyador
  • Ulleres de natació
  • Casquet de natació proporcionat per l’organització
  • Xip lliurat per l’organització (o de propietat si ho has fet constar durant el procés d’inscripció) col·locat correctament al turmell

Material opcional:

  • El neoprè de natació segueix sent altament recomanat. De totes maneres, podran nedar sense neoprè aquells nedadors que presentin el formulari demostrant que són capaços de nedar 2 hores sense neoprè amb l’aigua a menys de 17ºC. Hauran d’entregar el formulari en el moment de recollir la bossa del nedador o pujar-ho a la web en el moment de fer la inscripció.
  • Si la temperatura de l’aigua estigués per sota dels 16ºC l’organització es reserva el dret d’obligar l’ús del neoprè o obligar als nedadors sense neoprè a competir en les travesses curtes.
  • Boia: està permès el seu ús. I en algun cas l’organització podria comunicar que fos obligatòria.

L’organització aconsella portar, a més, el següent material:

  • Vaselina o oli per evitar rascades.
  • Crema solar, millor ecològica i anti-meduses.
  • Xiulet

L’organització podrà afegir algun tipus de material obligatori no inclòs en aquest apartat. En tal cas, aquest material serà notificat amb la suficient antelació als participants a través de la web o per correu electrònic.

Material Prohibit:

 • Pales
 • Aletes
 • Tub de snorkel
 • Auriculars (o qualsevol que dificulti l’orientació i la comunicació)

 

 

8. SORTIDA

Les sortides tindran lloc en funció del grup del nivell escollit. I amb l’aforament recomanat en cada cas.

Hi haurà un punt de control de xip i cronometratge a la sortida i un altre a l’arribada. El fet de no passar el control en alguns dels punts implicarà la desqualificació i per tant no aparèixer en les classificacions.

 

9. EMBARCACIONS DE SUPORT I KAYAKS 

Els nedadors seran custodiats per kayaks i embarcacions de suport amb l’objectiu de garantir la seguretat dels nedadors.

 • Kayaks

Els nedadors han de seguir en tot moment la línia de kayaks que els guiarà durant tota la travessa.

Tots els kayaks estaran senyalitzats amb armilles de colors vius per facilitar l’orientació del nedador.

 • Embarcacions de suport

Les embarcacions de suport a motor, senyalitzades amb bandera BLAVA governaran respectant en tot moment una certa distància de seguretat. Hi haurà embarcacions de suport general, per cobrir el seguiment de la travessa, així com embarcacions que comptaran amb tripulants especialitzats en el rescat i primers auxilis.

 

10. AVITUALLAMENT 

L’organització facilitarà l’avituallament, que consistirà en aigua, begudes isotòniques, plàtans i gels durant la travessa i en la zona d’arribada.

Els punts d’avituallament estaran ubicats en embarcacions designades per l’organització, i fondejades per tot el recorregut, estaran degudament senyalitzades amb bandera i globus d’heli GROC.

En el cas de no poder habilitar les embarcacions per fer d’avituallament, l’organització recomanaria portar l’avituallament a la boia personal.

Els nedadors no podran pujar a les embarcacions d’avituallament però sí que podran recolzar-se en aquestes.

El nedador decidirà lliurement en cada cas si es para o continua endavant amb la prova fins al següent punt.

No és obligatori parar-se en els avituallaments, tot i sí que és molt recomanable.

En cap cas el participant podrà llançar al mar l’embolcall o l’envàs de l’avituallament. Aquest acte serà penalitzat amb la desqualificació.

 

11. ABANDONAMENTS 

Si un participant decideix abandonar, aconsellem:

  1. Realitzar un senyal de socors, aixecant un o els dos braços.
  2. El kayak més proper li servirà de suport mentre espera ser evacuat.

L’organització es reserva el dret a obligar a un nedador a abandonar la prova:

  • Sempre que un nedador mostri senyals de cansament extrem, deshidratació, hipotèrmia, ritme extremadament lent al nedar o presenti qualsevol símptoma anòmal que li impedeixi nedar amb normalitat.
  • Si el nedador incompleix qualsevol de les normes que regeixen aquest reglament (veure apartat desqualificacions).
  • Una cop esgotat el temps de tall reglamentari des de l’inici de la prova (30 minuts/km).

 

12. EVACUACIÓ 

En el cas de condicions adverses i/o de força major, l’organització es veurà obligada a anul·lar la prova procedint a l’evacuació de tots els participants.

En cas que un participant hagi de ser evacuat, l’organització establirà un o més punts d’evacuació amb assistència sanitària en funció del recorregut.

 

13. PENALITZACIONS 

TIPUS DE FALTAPENALITZACIÓ
Tirar residus en zones no habilitades o qualsevol tipus de conducta no respectuosa amb el medi natural.Desqualificació
Conducta antiesportiva cap a altres participants o membres de l’organització.Desqualificació
Falta d’equipament obligatori. Desqualificació
Participar en la prova sense prèvia inscripció.Expulsió i prohibició de participar en futures edicions
Participar amb el dorsal d’un altre participant.Desqualificació
No passar controls de xip obligatoris (sortida, arribada, parcial en el cas que hi hagi).Desqualificació
No seguir amb el recorregut marcat per l’organització.Desqualificació o penalització de temps a decidir en funció de la gravetat
Omissió d’auxili a una altra persona.Expulsió i prohibició de participar en futures edicions
Abandonament sense notificar-ho a l’organització.Prohibició de participar en futures edicions
No obeir ordres dels organitzadors o serveis sanitaris de control.Desqualificació
Pujar-se a una embarcació de suport, kayak o avituallamentDesqualificació
Excedir el temps màxim permès.Desqualificació i obligació d’abandonar i pujar a una embarcació de l’organització.

 

L’organització es reserva la potestat per sancionar les conductes no tipificades l’anterior llistat de faltes que contravinguin les disposicions del present reglament.

14. MODIFICACIÓ DE RECORREGUT I/O SUSPENSIÓ DE LA TRAVESSIA. 

Per causes de força major, alienes a la seva voluntat, l’organització es reserva el dret de suspendre, desviar, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o els recorreguts i avituallaments de l’esdeveniment. (Veure apartat Pla B).

Aquesta decisió es prendrà en comitè tècnic, consensuant amb autoritats marítimes i dispositiu de seguritat, tenint en compte la seguretat. Així com respectant les condicions a les que es veuen sotmesos els permisos.

Poden ser motiu de pla B o anulació:

   1. Onada de una alçada significativa de més de 0,8 metres.
   2. Vents de més de 15 nusos (no ratxes). Sempre que la direcció del vent afecti el recorregut.
   3. Visibilitat inferior a una milla nàutica.
   4. Plaga de meduses.
   5. Tempesta elèctrica.
   6. Temperatura de l’aigua:
   7. En cas d’estar per sota els 16ºC la distància màxima serà de 5000 metres.
   8. En cas d’estar per sota els 15ºC la distància màxima serà de 3000 metres.
   9. Qualsevol que la organització estimi que no garanteix la seguretat dels participants.
   10. Qualsevol restricció que dictamini l’autoritat competent.

 

15. SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ 

 A l’acabar la prova, el nedador disposarà de fins a mitja hora abans de l’entrega de premis per a possibles modificacions i/o reclamacions sobre la classificació.

 • Esdeveniment 

Cada participant es classificarà en base al temps empleat per arribar a la meta.

 • Copa MARNATON eDreams

Prova puntuable per la Copa, utilizant la següent fòrmula:

Distàncies XL (+10km): (temps guanyador/ temps nedador) *1200= nº de punts

Distàncies L (>10km i 5km): (temps guanyador/ temps nedador) *1000 = nº de punts

Distàncies M (>5km i 3km): (temps guanyador/ temps nedador) * 800 = nº de punts

Distàncies S (menys de 3km): (temps guanyador/ temps nedador) * 600 = nº de punts

El resultat de la classificació de la Copa serà la suma de les puntuacions en les diferents proves del circuït MARNATON, sumant com a màxim les quatre millors puntuacions obtingudes. Pel que en el cas de realitzar totes les proves es descartarà la pitjor puntuació.

 • Categories 2023

Rebran trofeu els tres primers classificats absoluts, tant masculins com femenins.

Els tres primers absoluts (masculins i femenins) seran exclosos dels premis a la seva categoria d’edat.

Els tres primers classificats tant masculins com femenins de cada categoria d’edat rebran una medalla.

Els trofeus i medalles de les categories es recolliran només durant la entrega de premis de l’esdeveniment.

  • Absoluts
  • Júniors (nascuts el 2006 i anys posteriors)
  • +18 (nascuts entre el 2005 i el 1994)
  • +30 (nascuts entre el 1993 i el 1984)
  • +40 (nascuts entre el 1983 i el 1974)
  • +50 (nascuts entre el 1973 i el 1964)
  • +60 (nascuts entre el 1963 i el 1954)
  • +70 (nascuts el 1953 i anys anteriors)
  • SENSE NEOPRÈ* (només proves de més de 3km)

* Categoria Sense Neoprè (SN)

 • Per optar a aquesta classificació és necessari fer-ho constar en el moment de realitzar la inscripció i entregar el certificat en el procès d’inscripció o al recollir la bossa del nedador.
 • No està permès utilizar cap material de flotació o banyadors trampa.
 • Els nedadors que optin a aquesta categoria queden automàticament descartats per la seva categoria d’edat.

 

16. DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT I DECLARACIÓ D’APTITUD FISICA. 

La inscripció a la prova implica l’acceptació de les normes i l’adequada preparació del participant per a la travessia, i que és conscient de la duresa de les condicions meteorològiques que es pot trobar en l’entorn on es disputa la prova i del risc derivat de l’activitat esportiva.. En aquest sentit, el participant eximeix a l’organització dels possibles problemes de salut derivats de la seva participació a la carrera.

Els participants inscrits en la prova entenen que participen voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat en la competició i per tant, exoneren de tota responsabilitat a l’organització de la prova i convenen en no denunciar a l’entitat organitzadora, col·laboradors, patrocinadors i altres participants, així com tampoc iniciar cap reclamació de responsabilitat civil a les citades parts. A aquests efectes, en el moment de la inscripció, el participant haurà de marcar la casella d’acceptació del descàrrec per tal que es formalitzi la inscripció.

L’organització recomana a tots els nedadors que facin un test de 3000m en piscina. Ideal fer-lo per sota de 60 minuts i en un màxim de 75, per completar amb èxit la travessia.

L’organització no recomana fer la prova si el resultat del test de 3000m en piscina, és un temps per sobre dels 75 minuts.

L’organització recomana que tots els participants es realitzin una revisió mèdica/prova d’esforç anualment.

En els últims anys, amb la popularització dels esports outdoor i de llarga distància, desgraciadament, es produeixen cada vegada més morts entre els participants; es per això que l’organització insisteix en extremar les precaucions.

Recordem que l’assegurança d’accidents que l’organització treu per a cada participant durant la prova no cobreix cap patologia com l’infart de miocardi.

 

17. QÜESTIONARI D’INFORMACIÓ MÈDICA

Tots els participants hauran d’emplenar un qüestionari sobre informació Mèdica. En el cas de contestar afirmativament alguna de les preguntes d’aquest qüestionari, serà indispensable per a poder participar, pujar el certificat mèdic requerit a la plataforma.

  • El certificat l’haurà d’emplenar un metge capacitat per a això, amb signatura i número de col·legiat.
  • En ell s’especificarà les proves que ha estimat el metge que per edat o risc s’han hagut de dur a terme.
  • El participant declara que tota la informació exposada en el certificat mèdic és verídica.

 

18. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 

En cas que l’organització ho consideri necessari, podrà modificar el present reglament. Les modificacions seran degudament comunicades als participants. La realització de la inscripció implica el reconeixement i l’acceptació del present reglament.

 

19. PROTECCIÓ DE DADES I CONSENTIMENT DE L’INTERESSAT:

 Amb l’acceptació de les condicions d’inscripció, dóna el consentiment per al tractament de dades i imatge personal. 

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades –UE-2016/679 del Parlament i Consell d’Europa, en el seu article, 5.1, per la Llei orgànica 1/1982, amb l’última modificació, el 23/06/2010, de protecció civil del dret a l’honor la intimitat personal i familiar i per la LOPD 3/2018 de 5 de desembre de garanties digitals, en el seu Títol II i els seus articles. Les dades i imatge personal seran tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.

Les dades i imatge personal recollits amb finalitats determinades, explícites i legítimes, no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats, havent de ser adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats. En el cas que el Responsable del Tractament realitzi decisions informatitzades o elabori perfils amb les dades personals, haurà d’informar l’interessat amb anterioritat.
L’interessat té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control. Només se cediran les dades de l’interessat per obligació legal, per al tractament comptable i fiscal, o per motius relacionats amb el servei ofert per l’Administrador de la web.

Dades a tractar: personals de contacte i imatge.
Finalitat: Gestió administrativa i de promoció dels esdeveniments esportius en els mitjans de premsa audiovisual, xarxes socials i mitjans d’impressió física.
L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

El sotasignat autoritza el tractament de les seves dades i imatge personal, de manera parcial o integra per al motiu / finalitat que s’exposen.
MARNATON, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: CARRERAS, 12-14, BAIXOS-2, Codi Postal: 08034, Localitat: BARCELONA, Província: BARCELONA, Correu electrònic: eventos@marnaton.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.